PROW 2014-2020

thumbnail

KONKURS OFERT – PROW 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH – PROW 2014-2020

flag_yellow_lowLOGO PROW

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja mająca na celu

 „Rozbudowę zakładu o komorę składową wyposażoną w nowoczesne regały jezdne oraz modernizację pakowania owoców zamrożonych w opakowania jednostkowe”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przewidywane wyniki operacji zakładają zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowej, zmniejszenie kosztów magazynowania towarów oraz rozwój nowoczesnej linii pakującej dla produktów jednostkowych, a przez to zwiększenie wydajności produkcyjnej zakładu.