Jakość

thumbnail

Bezpieczeństwo żywności i jakość

Mając na uwadze wymagania naszych klientów produkujemy żywność o wysokiej jakości i bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Mamy wdrożony standard BRC. Nasze  produkty wytwarzane są w ściśle określonych  warunkach sanitarno-higienicznych odpowiadających wymaganiom Dobrej Praktyce Produkcyjnej.

Certyfikaty

 

Polityka Jakości

polityka_jakosci

 

Kooperujemy z  plantatorami owoców w oparciu o długoterminowe umowy współpracy. Posiadamy w terenie własne punkty skupu surowca wyposażone w komory chłodnicze. 

Wszyscy dostawcy biorą udział w szkoleniach związanych z wymaganiami GAP, zakładowych  jakościowych norm surowca ,metod ochrony plantacji oraz zasad higieny w czasie zbioru owoców. Dokonujemy przed sezonem  audytu na plantacjach u strategicznych dostawców surowca. Współpracujący z nami rolnicy posiadają certyfikat Global Gap lub dążą do  jego uzyskania.